Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Quế Cường - Huyện Quế Sơn
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tra cứu văn bản

Hoạt động Đảng - HĐND

Huyện ủy Quế Sơn tổng kết năm 2018

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 16:14 | 21/01/2019 Lượt xem: 282

Ngày 18/12, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 26 (khóa XXIV) với các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018, thảo luận và ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, thảo luận và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013-2018, định hướng giải pháp phát triển đến năm 2020; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; thảo luận và ban hành Kết luận của Huyện ủy về sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/12/2016 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025; thảo luận và ban hành chương trình công tác của Huyện ủy năm 2019. Các đồng chí: Lê Tấn Trung – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Đức Danh – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Trần Đại Nghĩa – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, đoàn kết phấn đấu của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định; các mục tiêu, chỉ tiêu  chủ yếu trên các lĩnh vực của các ngành đều đạt và vượt trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực của huyện được tăng cường. Tổ chức thành công lễ ký kết hợp tác giữa huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa và Quế Sơn, Quảng Nam. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đều khắp; chế độ chính sách, an sinh xã hội được chăm lo chu đáo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã thị trấn năm 2018. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả. 

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Duy Thái

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2018, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 đề ra chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất tăng từ 15% trở lên; Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng từ 10% trở lên so với chỉ tiêu tỉnh giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm trở lên; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 37.000 tấn; Giải quyết việc làm mới cho 1000 lao động trở lên; Phấn đấu xã Quế Cường và Quế Châu đạt chuẩn NTM; Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; Phát triển 90 đảng viên mới; Phấn đấu không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ…


Khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 - Ảnh: Duy Thái

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tấn Trung – Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng chú trọng chăm lo, tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM chuyên đề năm 2019 gắn với việc xác định đúng, cụ thể và giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của từng địa phương, cơ sở; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và phát huy vai trò của người đứng đầu. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị: cần tập trung huy động và phát huy tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện; tạo môi trường thông thoáng để kêu gọi, thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công của huyện và bộ phận một cửa ở các xã, thị trấn…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tác giả: Duy Thái

Nguồn tin: http://queson.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ CƯỜNG
Địa chỉ: Xã Quế Cường - Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập